200-millioners avtale for Evry

200-millioners avtale for Evry

Selskapet tidligere kjent som EDB Ergogroup skal levere drift og datalagring til Sintef.

Det melder Evry og Sintef i en pressemelding i dag.

Evry skal drifte og utvikle it-plattformene for Sintef i de neste fem årene. Avtalen har, ifølge pressemeldingen, en samlet verdi på rundt 200 millioner kroner.

- Samarbeidet med Evry er et langsiktig partnerskap, der kunnskapen om forretningsprosesser og egenart er en viktig forutsetning for å levere driftstjenester som tilfredsstiller Sintefs behov. Det sier visekonsernsjef i Sintef, Reidar Bye.

Store

- Evry skal sørge for å utvikle både egen organisasjon og Sintef i et langsiktig perspektiv, sier Terje Mjøs, som er konsernsjef i Evry.

Allerede i fjor fikk Evry ansvar for drift av Sintefs nye løsning for prosjekt og kunnskapsforvaltning (SIPOK). Løsningen integrerer økonomi- og prosjektstøttesystemene, dokument- og arkivforvaltning.

Sintef er en forskningsstiftelse under NTNU, med hovedsete i Trondheim. Omsetningen i 2011 var på 2,8 milliarder kroner, og de har over 2000 ansatte.

Kontrakter Og Avtaler