POTENSIALER: Mobil kommunikasjon og tingenes internett kan gi store besparelser innen offshore-sektoren. (Foto: Com4)

POTENSIALER: Mobil kommunikasjon og tingenes internett kan gi store besparelser innen offshore-sektoren. (Foto: Com4)

4G-roaming i Nordsjøen

Com4 skal levere mobil datakommunikasjon over Tampnets offshore nettverk.

Com4s avtale om å levere mobil datakommunikasjon i Nordsjøen gjør dem til Tampnets første roamingpartner i Europa, ifølge pressemelding.

– Med lavere oljepriser må oljeselskapene effektivisere for å kunne drive lønnsomt. Oljeselskapene er derfor i full gang med å digitalisere prosesser og verdikjeder. Tingenes internett er en sentral del av oljeselskapenes digitaliseringsagenda. Dette sier administrerende direktør Stein André Larner i Com4. Han mener det ligger et enormt effektiviseringspotensiale innenfor offshore.

Eksempler på bruk av tingenes internett innenfor offshore er mobil datakommunikasjon til nettbrett, maskiner og ulike former for sensorer. Et annet eksempel er asset management hvor oljeselskapene sporer hvor reservedelene befinner seg ved hjelp av GPS og mobil datakommunikasjon.

Sparer reisetid

Såkalt remote engineering er også et område i vekst. Mens oljeselskapene tidligere leide inn dyre eksperter med lang reisevei, kan lokale ingeniører med kamera på hjelmen sende live video til eksperter som sitter et annet sted i verden.

Avtalen innebærer i praksis at Com4 nå kan levere de samme tingenes internett-løsningene til sjøs som på land. Det mener de betyr et økt fokus på maskin til maskin-kommunikasjon som et viktig element i en mer kostnadsfokusert, smart og sikker offshorenæring.

– Tampnet er en strategisk viktig partner for oss, da de er verdensledende innen høyhastighetskommunikasjon offshore, med et solid nettverk basert på undersjøisk fiber. Videre har Tampnet detaljert kunnskap om oljebransjen etter å ha operert i dette spesialiserte segmentet i snart 20 år. Dette er en bransje med et enormt potensial hvor vi antar det kommer til å skje mye innen vårt fagfelt de neste to årene, sier Larner til slutt.

Kontrakter Og Avtaler