800 millioner til EDB Ergogroup

800 millioner til EDB Ergogroup

Overtar driften av minibankene til de fem største bankene i Sverige.

EDB Ergogroup har inngått en avtale med Bankernas Automatbolag som gir selskapet ansvaret for håndteringen av 2.800 minibanker i Sverige.

Bankernas Automatbolag representerer de fem største bankene i Sverige; Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank.

Kontrakten strekker seg over sju år med en samlet verdi i overkant av 800 millioner norske kroner.

Standardiserte tjenester

EDB Ergogroup skal levere felles standardiserte tjenester for bankautomatene. I dette inngår administrasjon, software-håndtering, prosessering av transaksjoner, oppgjør og overvåking. Gjennom et felles transisjonsprosjekt vil alle de 2.800 bankautomatene inngå i EDB Ergogroups tjenestekonsept for bankautomater i løpet av 2012.

- Avtalen med Bankernas Automatbolag er en viktig milepæl for vår satsing i Sverige. Vi har gjennom flere år bygget en sterk tilstedeværelse på tvers av Norden og utviklet en standardisert tjenesteportefølje for bank- og finansmarkedet. Avtalen synliggjør effekten av dette arbeidet, sier Terje Mjøs, konsernsjef i EDB Ergogroup.

Felles infrastruktur

Bankernas Automatbolag vil på vegne av bankene kjøpe tjenester relatert til driften av automatene. EDB Ergogroup viderefører dagens samarbeid med underleverandører av teknisk service og kommunikasjonsnettverk.

- Gjennom samarbeidet mellom Bankernas Automatbolag og EDB Ergogroup kan vi tilby de svenske bankene og andre kortutstedere en felles infrastruktur for bankautomater og sikre synergier gjennom kjøp av standardiserte tjenester. Avtalen gir også tilgang til sertifiserte løsninger og ledende kompetanse innen betalingsområdet, sier Stefan Bergelind, administrerende direktør i Bankernas Automatbolag.

Totalt kommer EDB Ergogroup nå til å levere tjenester til 3.200 av Sveriges 3.800 minibanker. I hele Norden vil selskapet ha ansvaret for om lag 6.000 minibanker.

Kontrakter Og Avtaler