Acando signerer med justissektoren

Acando signerer med justissektoren

Selskapene har inngått avtaler innen prosjektledelse og arkitektur.

Avtalene dekker i hovedtrekk politiet, inklusive påtalemakten, kriminalomsorgen, domstolene og justisdepartementet.

I den nye rammeavtalen vil Acando samarbeide med Commitment, Conduct og Miles om å tjene justissektorens behov.

Acando har hatt rammeavtaler med justissektoren siden 2004 innenfor arkitektur, prosjektledelse og systemutvikling. De har hatt en sentral rolle i fornyelsen av sektoren på ikt-området.

Avtalene løper i to nye år, med opsjon på ytterligere to år.