Acando signerer med justissektoren

Acando signerer med justissektoren

Selskapene har inngått avtaler innen prosjektledelse og arkitektur.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Avtalene dekker i hovedtrekk politiet, inklusive påtalemakten, kriminalomsorgen, domstolene og justisdepartementet.

om vil nye Acando tjene Miles med samarbeide Commitment, Conduct den I behov. justissektorens å og rammeavtalen

siden justissektoren med 2004 Acando … arkitektur, rammeavtaler har hatt prosjektledelse innenfor

Kontrakter Og Avtaler