Acando signerer med justissektoren

Acando signerer med justissektoren

Selskapene har inngått avtaler innen prosjektledelse og arkitektur.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Avtalene dekker i hovedtrekk politiet, inklusive påtalemakten, kriminalomsorgen, domstolene og justisdepartementet.

Acando tjene og vil I rammeavtalen den nye Conduct med Miles samarbeide justissektorens Commitment, om behov. å

har innenfor prosjektledelse siden 2004 rammeavtaler … hatt justissektoren Acando arkitektur, med