Agder-kommuner velger Ricoh

Agder-kommuner velger Ricoh

Skal levere multifunksjonsmaskiner og kortløsning til Agder-kommunenes fellesinnkjøp.

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) har signert en rammeavtale med Ricoh om kjøp av multifunksjonsmaskiner og kortløsning.

Avtalen er på to år med opsjon på ytterligere to år. Verdien ligger på omlag 15 millioner kroner for kontraktsperioden.

Hensikten med rammeavtalen er å standardisere maskinparken, spore forbruk, redusere utskriftsmengde og øke dokumentsikkerheten. Ricoh vil også fungere som en rådgiver som gir anbefalinger om endringer i maskinpark og programvare.

Avtalen skal betjenes av Ricohs avdeling i Kristiansand i samarbeid med forhandler Inventum Sør i Arendal.

OFA er et innkjøpssamarbeid av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, 24 kommuner og 10 kommunale og statlige selskaper.