Anleggsavtale til 99X

Anleggsavtale til 99X

Anleggsleverandøren og Bergensselskapet Bulder setter it-driften til 99X.

Da Mesta og Tertnes–gruppen etablerte nytt konsern og ble Bulder i juni 2013 var outsourcing av it en viktig del av strategien. Nå har det nye konsernet signert fem-årskontrakt med driftsleverandøren 99X.

- Vi ønsker å fokusere på vår kjernevirksomhet som er å drive Bulders forretningsområder, og overlate håndteringen av it til en profesjonell driftsaktør, sier Christian Johnsen, økonomidirektør i Bulder.

Kontrakten omfatter drift av all it i selskapet, inkludert sluttbrukersupport og sentrale datasenter- og infrastrukturtjenester. Avtalen er har en verdi på omlag 10 millioner kroner. Bulder er dessuten 99X sin første kunde med hovedkontor i Bergen.

99X kjenner konsernet etter tidligere avtaler med Mesta, og avtalen ble vunnet i konkurranse med andre aktører.

- Vi kjenner selskapet godt, og vet at de holder det de lover med hensyn til ytelse og kvalitet, sier Johnsen.

Som totalleverandør til anleggsbransjen tilbyr Bulder landsdekkende verkstedtjenester og salg av maskiner, utstyr og deler. Konsernet består av tre selskaper med lang fartstid i bransjen, og har totalt 15 verksteder og syv servicepunkter rundt om i Norge. Omsetningen i 2013 lå på omlag 290 millioner kroner, og konsernet har i dag 185 ansatte.

99X har siden oppstarten satset på kundetilpasset drift, og mener Bulders it-plattform med distribuerte løsninger og geografisk spredte lokasjoner passer godt inn i selskapets kundeportefølje.

- Vi er ydmyke i forhold til tilliten vi har fått ved at Bulder valgte oss i konkurranse med lokale tilbydere, sier Jan Vegard Westreng, Salgssjef i 99X.

- Ekstra stolte er vi da dette vitner om fornøyde kunder som fornyer tilliten i det nye konsernet Bulder. Nå ser vi frem til å innfri forventningene, avslutter han.

Kontrakten ble signert 29.01.14 og prosjektetableringen er allerede godt i gang.

Kontrakter Og Avtaler