Atea-avtale med 14 kommuner

Atea-avtale med 14 kommuner

Leverer infrastruktur og tjenester for 90 millioner de neste tre årene.

Atea skriver rammeavtale med 14 kommuner i Rogaland og Sunnhordaland på leveranse av it-infrastruktur og -tjenester

Kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sammen forhandlet frem en avtale med Atea på leveranse av it-infrastruktur og -tjenester. Avtalen har en estimert verdi på 90 millioner kroner over tre år.

Atea ble valgt som leverandør på bakgrunn av en bred konkurranse der Atea kom ut som den leverandøren med "det mest økonomisk fordelaktige tilbudet" samlet sett. Noen av fordelene til Atea er en god elektronisk bestillingsprosess, en effektiv logistikk og et godt utbygd konsulent- og serviceapparat, heter det i en pressemelding fra selskapet.

- Satsing på effektivisering av driften og utvikling av det kommunale tilbudet har høy prioritet hos kommunene, og dette krever at vi har en solid it-infrastruktur. På dette området er det derfor avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, noe Atea har vist at de kan være. Det er derfor positivt at vi kan velge å samarbeide med Atea, sier Trygve Gunnarshaug, innkjøpsansvarlig for kommunesamarbeidet.

- Atea har over mange år bygd opp kunnskap om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Dette har ført til at en lang rekke av landets offentlige virksomheter har valgt å samarbeide med Atea, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea AS.

- Og det er ekstra gledelig at vi ble valgt i denne forbindelse siden vi for kort tid siden åpnet kontor i Haugesund, fortsetter Sønsteby.

Kontrakter Og Avtaler