Atea kjøper to selskaper

Atea kjøper to selskaper

Atea kjøper Impact Europe i Norge og Sverige for å styrke satsingen på videokonferanse.

Atea har inngått en avtale om å kjøpe Impact Europes datterselskaper i Sverige og Norge. Impact Europe Group AB er en av Europas største integratører av lyd- og bildeløsninger.

De to selskapene har totalt 59 medarbeidere og driftsinntekter på 153,2 millioner norske kroner i 2009.

Målet med oppkjøpet er å styrke virksomheten innen videokonferansesystemer og lyd- og bildeløsninger, som er planlagte vekstområder i Ateas vekstplan som har fått navnet 20:11:1.

Går med underskudd

De kjøpte forretningsaktivitetene ventes å generere driftsinntekter på 157,7 millioner norske kroner og EBITDA på 6,6 millioner norske proforma i 2010.

Kjøpsprisen er 40,9 millioner norske. Summen vil bli betalt kontant ved sluttføring av transaksjonen.

Impact Europe Norge AS har 13 medarbeidere, to kontorer og genererte driftsinntekter på 43,5 millioner norske kroner. Selskapet gikk med underskudd i 2009.

Avtalen om kjøp av Impact Europe i Sverige trer i kraft i dag. Kjøpet av Impact Europe i Norge må godkjennes av Konkurransetilsynet og ventes å tre i kraft innen 16 virkedager.