Atea leverer pc-utstyr for 100 mill.

Atea leverer pc-utstyr for 100 mill.

Sikrer rammeavtale med Rogaland fylkeskommune på 100 millioner kroner.

Avtalene gjelder leveranse av ikt-utstyr og er inngått med Rogaland fylkeskommune samt kommunene Sandnes, Time, Gjesdal, Klepp og Sola.

Leverer pc-er

Avtalen innebærer å levere ikt-utstyr som pc-er, skjermer, skrivere og servere.

- Det er gjennomført anbudskonkurranse, og Atea har levert det mest økonomisk fordelaktige tilbudet totalt sett, og er derfor valgt som leverandør for Rogaland fylkeskommune og de 5 kommunene. Vi har grunn til å tro at vi får en avtale vi blir godt fornøyd med, og ser frem til et godt samarbeid, sier Christin Vik Eliassen, fagleder for anskaffelser i Rogaland fylkeskommune.

Gammel kjenning

Administrerende direktør Steinar Sønsteby forteller at Rogaland Fylkeskommune har vært en viktig kundegruppe for Atea i flere år.

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med kommunene over flere år, og vi er svært stolte over at de velger å fortsette samarbeidet med Atea, sier Sønsteby i meldingen fra selskapet.

Avtalene har en varighet på 2 år med opsjon på utvidelse i ytterligere 2 år. Alle kommunene har allerede valgt å ta ut opsjonene for kjøp av konsulenttjenester og nettverksutstyr.

Kontrakter Og Avtaler