Atea samarbeider om digitalt bibliotek

Atea samarbeider om digitalt bibliotek

Nasjonalbiblioteket har inngått avtale med Atea om leveranse av lagringsløsninger.

Nasjonalbiblioteket vil kjøpe inn komplette lagringsløsninger for sin nåværende arkivløsning og har valgt Atea som samarbeidspartner. Totalbehovet for disk i perioden 2011-2012 anslås til mellom en og 1,5 Petabyte.

Moderne bibliotek

Nasjonalbiblioteket er på god vei inn i det digitale rommet med et ambisiøst digitaliseringsprogram.

- Vi har satt oss som mål å bli ett av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek og for å realisere denne visjonen setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom et digitalt bibliotek, sier avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk i Nasjonalbiblioteket.

Forpliktende avtale

Administrerende direktør Steinar Sønsteby i Atea lover at selskapet skal gjøre sitt beste for å levere en god løsning.

- Det er svært gledelig at Nasjonalbiblioteket velger Atea på det som er en av Norges største lagringscaser. Det forplikter, og våre mange dyktige medarbeidere skal bruke all sin kunnskap og erfaring for at Nasjonalbiblioteket skal bli fornøyd med valg av partner, sier han i en melding fra selskapet.

Kontrakten har en varighet på inntil 2 år.