Autodesk-avtale til AGS

Autodesk-avtale til AGS

AGS skal levere Autodesk-programvare og støtte til Eureka Pumps.

Pumpeleverandøren Eureka Pumps velger Autodesks løsning for «Digital Prototyping» for å strømlinjeforme produktutvikling.

Avtalen er inngått via Autodesk sin forhandler AGS, og omhandler levering av Autodesk-løsninger og relaterte tjenester, inkluderert programvare for konseptuell design, konstruksjon, simulering, dokumentasjon, visualisering og produksjonslinjer.

Avtalen inkluderer også vedlikehold og støtte av alle produkter i leveransen.

Bakgrunnen er ifølge en pressemelding, å forenkle arbeidsprosess, fra konsept til produksjon og vedlikehold. Pumpeleverandøren har 30 års erfaring i olje- og gassindustrien, og er en av markedslederne på norsk sokkel. Nå satser selskapet internasjonalt med utvalgte applikasjoner basert på egen teknologi.

- Tidligere jobbet vi med et fragmentert sett av programvarer. Dette gjorde at enkelte operasjoner måtte gjøres manuelt, noe som ble både upresist og arbeidskrevende. Med denne investeringen ønsker vi å strømlinjeforme produksjonssyklusen vår, for på denne måten å eliminere feil og lette arbeidet for våre ansatte, sier Per Rønning, teknisk direktør i Eureka Pumps.

AGS, sertifisert Autodesk-partner, har spilt en nøkkelrolle i leveransen. AGS har levert lisenser og integrasjon mot Eureka Pumps sin ERP-løsning, i tråd med Eurekas behov.

- En integrasjon mot kundens ERP-systemer gir bedre styring og bedre beslutningsgrunnlag for produksjonen. Svært mange sliter med at prosessen fra idé til produkt tar for lang tid. Vi ønsker å hjelpe våre kunder gjennom hele prosessen og forvalte deres data på en god måte. Sammen med AGS er det nettopp dette vi skal levere til Eureka Pumps, sier Morten Strøm i Autodesk.