Blom kartlegger Italia

Blom kartlegger Italia

Kartselskapet Blom har kapret kontrakter verdt 50 millioner kroner i Italia.

Det italienske miljøverndepartementet har tildelt en ny kontrakt på 72 millioner kroner til et joint venture hvor Bloms italienske datterselskap, CGR, har en ledende rolle. Bloms andel av kontrakten er 37 millioner.

Prosjektet medfører innhenting av data over et 30.000 kvadratkilometers område ved hjelp av flybåren laser, prosessering av en terrengmodell og implementering av et system for dataadministrasjon. Terrengmodellen vil bli brukt til å beregne og forutsi oversvømmelser og vil bli brukt av ulike departementer og lokale myndigheter, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Prosjektet er en del av EU-direktivet INSPIRE, som har som mål å bedre tilgjengligheten til økologisk informasjon i Europa.

Bedre baseplassering

Blom`s datterselskap CGR har også blitt tildelt en kontrakt på NOK 13 millioner og arbeidet vil bli sluttført innen 2. kvartal 2009. Kontrakten gjelder kartlegging og modellering av hele Italia for planlegging av basestasjoner for mobil kommunikasjon.

Blom har nå 1168 ansatte og datterselskaper i 11 land. Hovedkontoret ligger i Oslo.