Blom signerer med Infoterra

Blom signerer med Infoterra

Samarbeider om å utvikle en ny ny global online kartdatabase.

Blom og Infoterra har signert en intensjonsavtale om sammen å etablere en høykvalitets geografisk database.

Sammen vil de to selskapenes data gjøre det mulig med en ny global online kartdatabase som vil kunne tilby unikt innhold bestående av 3D by-modeller, skråstilte flyfotografier og satellittbilder.

Blom venter at den kommersielle verdien for den innledende femårige perioden vil ligge på mellom 15 og 25 millioner euro og at avtalen vil være av betydelig strategisk verdi for selskapet.

I tillegg skal det være et betydelig potensial for økt inntjening gjennom videreutvikling av samarbeidet.

Utfyller hverandre

På sikt skal databasen danne grunnlaget for et europeisk alternativ til de etablerte geografiske databasene som er tilgjengelige i markedet i dag.

I første rekke vil databasen rette seg mot profesjonelle brukere og kunder med behov for "pålitelig, homogen og uavhengig tilgang til geografiske informasjonstjenester".

- Både i form av geografisk dekning, markedstilgang og produktmessig er Infoterra og Blom komplementære, sier Dirk Blaauw, administrerende direktør i Blom, i en pressemelding.

- Ved å kombinere Infoterras satellittbilder med Bloms omfattende bibliotek over flyfoto og 3D by-modeller åpner avtalen muligheten for å etablere et enhetlig, globalt datasett med unik dekning, og profesjonell kvalitet og detaljgrad, sier han.