Blom utvider Microsoft-samarbeid

Blom utvider Microsoft-samarbeid

Blom skal levere bilder til Microsofts Live Search Maps for 200 millioner kroner de neste to årene.

I 2006 inngikk det norske kartselskapet Blom en femårig avtale med Microsoft om bruk av Bloms skråbilde-database som dekker alle byer med mer enn 50 000 innbyggere i 23 europeiske land, til sammen nærmere 1000 byer. Bildene kan sees på Microsofts Live Search Maps.

Byggingen av den initielle databasen er nå i ferd med å sluttføres. For å sikre at databasen til enhver tid er oppdatert, vil Blom jevnlig fotografere områdene i de 23 landene. Blom har videre besluttet å utvide databasen av skråbilder til også å omfatte de største byene i ytterligere 20 land i den østlige delen av Europa, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Utvider i Øst-Europa

Microsoft vil, som en del av den femårige avtalen, kjøpe deler av oppdateringer av eksisterende områder og deler av skråbilder av de nye områdene i den østlige delen av Europa etter hvert som Blom gjør skråbildene tilgjengelige. Dette vil bli formalisert i en avtale mellom Microsoft og Blom.

Blom forventer å levere Microsoft oppdateringer og utvidelser av skråbilder for 200 millioner kroner de neste to årene.

- Blom er meget tilfreds med at Microsoft har bestemt seg for å utvide omfanget av samarbeidet, heter det i meldingen.

Det børsnoterte norske selskapet mener databasen vil kunne danne grunnlaget for framtidige web-baserte løsninger samt for framtidige løsninger for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester for det sterkt voksende marked for mobil telefoner og andre håndholdte terminaler tilknyttet internett.

Kontrakter Og Avtaler