HELSESATSING: Digitale helsetjenester er et satsingsområde for Telenor, ifølge Johan Ivarson i Telenor Objects. (Foto: Martin Fjellanger)

HELSESATSING: Digitale helsetjenester er et satsingsområde for Telenor, ifølge Johan Ivarson i Telenor Objects. (Foto: Martin Fjellanger)

Bodø får velferdsteknologi fra Telenor

Nordlands-kommunen kjøper digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi med en ramme på 4,5 millioner kroner.

Avtalen med Nordlands-kommunen strekker seg over fire år med en ramme på 4,5 millioner kroner, samt med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år, ifølge pressemelding.

Bodø har til sammen 600 personer med trygghetsalarm, og alarmen går over 10.000 ganger i året, det vil si 27 ganger i gjennomsnitt hvert døgn. Gjennom datterselskapet Telenor Objects får Telenor Norge nå ansvar for alle disse.

Fungerer som mobiltelefon

Trygghetsalarmen fungerer som en telefon. Når brukeren trykker på alarmen, vil hun umiddelbart bli koblet til sentralen for å tilkalle hjelp. Ved behov vil helsepersonell fra kommunen stå klare til å rykke ut døgnet rundt.

Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer og mobile trygghetsalarmer med GPS. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, i tillegg til installasjon og vedlikehold av utstyr.

– Innbyggerne i Bodø får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene sine. De får nå en god, helhetlig og sikker tjeneste. Alle alarmene gir fra seg hjerteslag, og det vil umiddelbart bli registrert avvik som varsler både pårørende og et eget responssenter, ifølge Johan Ivarson, som er administrerende direktør i Telenor Objects.

Han forteller videre at Telenor er godt i gang med tilsvarende velferdsteknologi i 120 kommuner over hele landet, og at erfaringen viser at digitale tjenester sikrer mer effektive helsetjenester og en mer robust eldreomsorg.

Kontrakter Og Avtaler