Bompenger til Nets

Bompenger til Nets

Fjellinjen har inngått avtale med Nets om fakturadistribusjon.

Fjellinjen, det kommunale selskapet som krever inn bompenger i Oslo og Bærum, sender ut en temmelig stor bunke fakturaer hver eneste måned.

Nå har selskapet, som er eid i fellesskap av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, inngått en avtale med Nets om fakturadistribusjon. Avtalen gjør det mulig for Fjellinjen å digitalisere en større del av sin fakturaformidling.

- Vi er opptatt av å ha en så kostnadseffektiv drift som mulig, slik at mest mulig av det som kreves inn av bompenger går til regionens samferdselsprosjekter. Denne avtalen er et ledd i dette arbeidet og vil ha en positiv effekt, sier Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen.

Løsningen er basert den nye teknologiske plattformen Ediex, og har et felles mottak for distribusjon av alle faktura-dokumenter, inkludert digitale kanaler og på papir der det fortsatt skulle være nødvendig eller ønskelig fra kundens side.

Fjellinjen kan også sende faktura til alle registrerte mottagere i ELMA-registeret med den nye løsningen, noe som betyr at bedrifter melde seg opp for elektronisk mottak uten at Fjellinjen må sette av ressurser til å forvalte digitaliseringen, som det heter i en melding fra Nets.

Faktura i nettbanken

Fjellinjen vil oppnå økt grad av effektivisering ved at løsningen de nå tar i bruk benytter ulike digitale kanaler i en prioritert rekkefølge. Det betyr blant annet at privatkunder som har tilmeldt seg Fjellinjen på efaktura, vil få fakturaene distribuert via nettbanken sin.

Dersom kundene ikke har efaktura-avtale med Fjellinjen på plass, så vil det gjøres nye oppslag mot de andre digitale kanalene som Fjellinjen tilbyr sine kunder. Finnes ikke kunden i noen av de digitale kanalene, skrives fakturaen ut på papir og sendes i posten på god, gammel måte.

Løsningen Ediex er forøvrig også tilrettelagt smartmobil og mobile enheter, inkludert egne applikasjoner. På den måten kan Fjellinjen snart tilby betaling av bompenger på stedet, via mobil.

Kontrakter Og Avtaler