Børsen signerer med CA

Børsen signerer med CA

CA skal automatisere arbeidsflyten og forenkle og rapportering for Oslo Børs.

CA Technologies har inngått avtale med Oslo Børs ASA om implementering av CA Workload Automation.

Målet å forbedre tilgjengeligheten til kritisk arbeidsflyt og it-tjenester og gjøre kontroll og rapportering enklere.

For Oslo Børs er en av de store utfordringene å redusere kostnader knyttet til teknologi og infrastruktur. Derfor ble ulike automatiseringsløsninger for arbeidsflyt vurdert når den eksisterende IBM-løsningen skulle fornyes.

I en pressemelding heter det at CA fikk kontrakten i sterk konkurranse med tilsvarende løsninger fra IBM, BMC Software og UC4.

Produsenten skal ha blitt valgt på bakgrunn av kompetansen innenfor alt fra stormaskin til virtuell og cloud computing, samt produktfunksjonalitet og prisnivå, og i samarbeid med CA Services installerer nå Oslo Børs CA Autosys Workload Automation.

Øker kontrollen

Oslo Børs kjører i dag inntil 3 000 jobber per dag, der om lag 1000 er unike jobber, med mer enn 200 Windows-baserte servere. CAs løsning er ment å hjelpe Oslo Børs til effektivt å styre sine batch- og online arbeidsflytprosesser gjennom hendelsesbasert automatisering.

Den vil også gjøre det mulig å gjennomføre kapasitetsprioritering, influere sann-tids varsling og dynamisk/kritisk ressursstyring. Systemet har planlagt driftsstart i løpet av 2010.

- CA Workload Automation gir oss en ny tjenesteorientert generasjon av prosess-verktøy for å styre jobber og ressurser. Den vil gjøre det mulig for Oslo Børs til å øke kontrollen over den dynamiske utførelsen som dagens komplekse forretningsprosesser krever, sier han, sier Tommy Nygren, ansvarlig for it-drift og -infrastruktur på Oslo Børs, i en pressemelding.