Broadnet signerer med KPN

Broadnet signerer med KPN

Det norske selskapet Broadnet kobler seg til KPN International for å samarbeide om WAN-markedet.

Samarbeidet gir Broadnet mulighet til å tilby LAN-hastighets nettverk over flere lokasjoner innenfor et lukket WAN.

Større etterspørsel

Bakgrunnen for avtalen er større etterspørsel etter internasjonale nett-tjenester.

- En av de viktigste driverne for det internasjonale WAN-markedet er den økte etterspørselen etter sertifiseringer og teknologiske standarder fra internasjonale tjenesteleverandører, sier administrerendedirektør i Broadnet, Ole Jacob Moldestad.

Titalls samarbeidspartnere

Moldestad forteller i meldingen fra selskapet at aktørene søker partnere som gjennom sertifisering tilbyr kompatibel teknologi og mulighet til å knytte partnernettene sømløst sammen.

- Totalt har Broadnet nå nærmere 70 slike samarbeidspartnere over hele verden. Det gir oss bred internasjonal dekning, og våre partnere får tilsvarende lokal kapasitet i Norge. Sammen kan vi dermed betjene virksomheter med kontorer fra Kirkenes til Katmandu, sier Moldestad.

KPN og Broadnet samarbeider allerede om leveranse til en virksomhet med spredte geografiske lokasjoner i Norge og internasjonalt.