Cap vant Post-it 
for 250 millioner

Cap vant Post-it for 250 millioner

Capgemini skal forvalte applikasjoner og utvikle sentrale applikasjoner for Posten flere år fremover.

Avtalens verdi er 250 millioner kroner og varer ut 2019.

Capgemini Norge skal som strategisk partner til Posten bistå med modernisering i en bransje som er i rask endring, heter det i en pressemdling. De skal blant annet bistå i Postens ønske om nordisk integrasjon.

Kontrakten omfatter outsourcing av sentrale applikasjoner som ERP og datavarehus, og bygger på en modell der kostnadene justeres ut fra hvor stort tjenesteforbruket blir.

- Denne avtalen betyr mye for Capgemini i Norge og Capgemini globalt. Vi er både stolte og glade for at Posten gir oss denne tilliten, sier Ola Furu, administrerende direktør i Capgemini Norge AS

Leveransesentrene er i Oslo, Helsingborg og Mumbai.

Kontrakter Og Avtaler