Codeit vant Boliden

Codeit vant Boliden

Skal levere utstyr for industriell merking til Bolidens sinksmelteverk i Odda.

Avtalens verdi er på rundt 1,5 millioner kroner, og utstyret skal være installert innen mars 2014.

Avtalen utvider en leveranse som Codeit installerte i 2011 i tillegg til selskapets egenutviklede integrasjonsverktøy for identifisering, merking og sporing av produkter, Codeit Enterprise.

Merkingen omfatter leverandørkode, produktanalyse, vekt og sporing. Opplysningene ligger i en etikett med GS1-standardisert maskinlesbar 2D-kode og endimensjonalkode på sluttproduktet, og automatiserer oppdatering av Bolidens ERP-system.

- Vårt åpne og standardiserte integreringsverktøy binder ikke Boliden til enkelte leverandører av maskinvare og omliggende it-systemer, sier Bjørnar Torsnes, daglig leder i Codeit.

Boliden kan med andre ord fortsatt bruke eksisterende produkter og programvare, og står fritt i sitt valg av senere leverandører.

Fra Boliden heter det at selskapet er svært fornøyde med Codeit sine tidligere leveranser, noe som også legges til grunn for tildeling av den nye leveransen.

Med den nye avtalen, har Codeit til sammen levert utstyr og programvare for drøye fem millioner kroner til Boliden.