UTVIDER SAMARBEIDE: Conceptos har fått et enda bedre fotfeste i Helse-Norge, forteller Thor Funderud. (Foto: Conceptos Consulting)

UTVIDER SAMARBEIDE: Conceptos har fått et enda bedre fotfeste i Helse-Norge, forteller Thor Funderud. (Foto: Conceptos Consulting)

Conceptos til Helse-Norge

Tre helseregioner har inngått fireårig rammeavtale med Conceptos Consulting.

Conceptos Consulting har sammen med underleverandører sikret seg hele tre av tre omsøkte rammeavtaler, med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, ifølge pressemelding.

– Tyvetalls konkurrenter

Avtalene er vunnet i konkurranse med et tyvetalls andre tilbydere og har en varighet på inntil 4 år. Conceptos Consulting har to perioder tidligere hatt egen rammeavtale med Helse Midt-Norge, samt vært en underleverandør inn til Helse Sør-Øst i mange år.

– Conceptos Consulting stiller med et meget sammensatt og kompetent team med både på formal- og realkompetanse innenfor områdene elektronisk samhandling, integrasjon og systemutvikling. Vi takker for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid og spennende prosjekter med helseregionene i årene fremover, sier Thor Funderud, som er salgs- og markedsansvarlig i Conceptos Consulting.

Kontrakter Og Avtaler