Coop kjøper analyse av Statsoft

Coop kjøper analyse av Statsoft

COOP NKL BA og StatSoft har inngått en kontrakt som gjør StatSoft til en vesentlig leverandør av analysetjenester til Coop.

StatSoft er global leverandør av verktøy, løsninger og tjenester innen analyse og "datamining".

COOP NKL BA og StatSoft har inngått kontrakt som gjør StatSoft til en av de største eksterne leverandørene av analysetjenester til Coop NKL BA. Dette er en viktig del av den satsingen Coop gjør innen analyse. For StatSoft er dette den største avtalen som er inngått etter at selskapet ble etablert i Norge i september 2006. Avtalen har en verdi på ca. 2 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

- Coop har i de siste årene nedlagt betydelige ressurser i innsamling og systematisering av de store datamengdene vi har tilgang på i vår medlemsdatabase. Ved hjelp av datamining og analyse skal vi realisere mer av verdiene som ligger i våre data, sier Jostein Tuhus Sørli i Coop NKL BA.

- Vi ser på avtalen som en anerkjennelse av vår spisskompetanse på analyse og datamining og en bekreftelse på at våre verktøy blir godt mottatt i det norske markedet, sier daglig leder Knut Opdal i StatSoft Norway AS.

StatSoft tilbyr et bredt spekter av produkter kalt Statistica, innenfor prediktiv analyse og datamining.

Selskapet har hovedkontor i Tulsa, Oklahoma i USA og er etablert i 24 land. StatSoft i Norge åpnet i september i fjor og blir ledet av Knut Opdal, som tidligere var med på å bygge opp konsulentselskapet Teknometri.

Kontrakter Og Avtaler