Dagens Næringsliv outsourcer til Evry

Dagens Næringsliv outsourcer til Evry

Evry satser på media, og har med NHST vunnet nok en mediekunde.

Evry har signert en fem-årig avtale med NHST om outsourcing av mediehusets it-løsninger. Datalagring i Norge og høy grad av sikkerhet skal ha vært avgjørende faktorer for valget, ifølge en pressemelding.

Avtalen skal ha en verdi på omlag 75 millioner kroner, og Evry overtar fire årsverk fra NHST som en del av avtalen.

Mediehuset NHST står blant annet bak utgivelsen av Dagens Næringsliv, i tillegg til en betydelig forlagsvirksomhet, inkludert globale nisjepublikasjoner som Upstream, Tradewinds og Intrafish.

- Med valget av Evry har NHST en partner som sikrer skalerbare og fleksible it-tjenester med forutsigbare kostnader. Samtidig er det viktig at løsningene understøtter medarbeidernes behov for å bruke ulike teknologiske enheter i en stadig mer mobil hverdag, sier konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST.

- I tillegg var det helt avgjørende i vårt valg av leverandør at vi har trygg lagring av data i Norge, og sikre løsninger som ivaretar våre behov knyttet til kildevern, fortsetter Bjørkavåg.

Satser på media

- Avtalen med NHST dokumenterer at Evrys kompetansesenter rettet mot mediebransjen er konkurransedyktig og etterspurt, mener konsrnsjef Terje Mjøs i Evry.

Han sier også at konsernet skal være en partner med kunnskap og erfaring for drift av it for mediebransjen.

Blant Evrys øvrige mediekunder er Polaris Media, Telenor Media, Media Connect, Gota Media, Vårt Land, Atex, Dagsavisen og Schibsted.

Kontrakter Og Avtaler