Datametrix bygger for Banetele

Datametrix bygger for Banetele

Datametrix skal bygge ut og oppgradere Baneteles stamnett. Avtalen er verdt 82 millioner kroner.

Ignis' heleide datterselskap Datametrix har inngått kontrakt med BaneTele om utbygging og oppgradering av neste generasjon landsdekkende IP-baserte stamnett. Avtalen har en verdi på 82 millioner kroner.

- Denne avtalen bekrefter det vi så da vi kjøpte Datametrix tidligere i år. Dette er et selskap med solid, fremtidsrettet kompetanse, stor gjennomføringsevne og ikke minst evne til å vinne strategisk viktige kontrakter, sier konsernsjef Thomas Ramm i Ignis.

Datametrix og Banetele har samarbeidet også i tidligere prosjekter. Avtalen innebærer at Datametrix i løpet av de neste to årene skal bistå Banetele med prosjektledelse, installasjon og service.

Datametrix er et datterselskap 100 prosent eid av børsnoterte Ignis ASA, som er spesialisert på leverign av avansert optisk teknologi til fiberbaserte infrastrukturer og spesialkompetanse på design av sikre mobilitets- og IP-løsninger.