Illustrasjonsfoto av ANBI/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

FÅR NYTT NETTVERK: Norske flyplasser skal få nytt datanettverk til 100 millioner kroner. Datametrix står for levering. Illustrasjonsfoto: ANBI/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Datanettverk for 100 millioner kroner

Datametrix har vunnet rammeavtale med Avinor om datanettverk på norske flyplasser. Gardermoen er først på lista.

Etter en anbudsrunde hos Avinor var det Datametrix, med underleverandør Ictec, som gikk hjem med ny rammeavtale om utbygging av datanettverk på norske flyplasser i hånda. 

Avtalen har en verdi på over 100 millioner kroner, og varer tre år med mulighet for forlengelse.

- Avinor eier og drifter noen av de viktigste infrastruktur-knutepunktene i Norge , og det å få levere ikt-infrastrukturene til disse tar vi som tillitserklæring til oss og vår leveringsevne, sier fungerende administrerende direktør Jostein Kirkerød i Datametrix i en pressemelding.

Det inngår også avrops- og prosjektavtaler i rammeavtalen, og det første avropet kom umiddelbart etter signering av kontrakten, med utbygging av datanettverk i den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen. 

Her er prosjektet i gang, og infrastrukturen skal være klart i god tid før terminalen åpnes for drift i 2017, lover Datametrix. Leveransen er basert på Cisco-utstyr.

- Vår løsning vil være navet for all kommunikasjon og tjenester som Avinor/OSL bygger ut for å drifte terminalen mest mulig effektivt og for å gi brukerne og passasjerene best mulig service, mener Kirkerød.

Det er i utbyggingsprosjektet ved Oslo Lufthavn at Ictec stiller som underleverandør. Selskapet bidrar med konsulenttjenester på økonomi og prosjektledelse, infrastrukturintegrasjon og byggeplassledelse.

 

Kontrakter Og Avtaler