Dell leverer til helse-Norge

Dell leverer til helse-Norge

Dell blir prioritert helseleverandør for hele Norge, får avtale verdt over 100 millioner i året.

Helseforetakenes Innkjøpsservive (HINAS) har rerangert sine it-leverandører. Dell har fått førsteplassen i gruppen for klienter og servere.

- Vi har levert utstyr til helseforetakene i en årrekke, og det er svært positivt å se at vi scorer godt på den siste rangeringen til Hinas. Helse-Norge krever kvalitet i alle ledd, og vi tolker denne tilliten som at vi leverer på de viktige områdene, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Dell Norge i en pressemelding.

Helseforetakenes innkjøpsservice forvalter rammaavtalene for alle helseregionene innen x86-baserte klienter og servere. De koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge, og bruker samlet innkjøpsvolum for å spare penger for sykehusene.

- Helseforetakene er en spennende kunde med store krav til sine leverandører. Ved å levere gode produkter og løsninger er vi overbevist om at sykehusene vil bli fornøyde, sier Jacobs.

Jacobs legger til at it-leveranser er mer enn bare maskinvare, og at han håper produktene og tjenestene Dell leverer vil bidra til en mer effektiv og enkel arbeidshverdag for de ansatte i helse-Norge samtidig som det bidrar til en bedre utnyttelse av resursser.

Hinas eies av fire regionale helseforetak, og er organisert som aksjeselskap. Hinas forvalter årlig felles avtaler for omkring 2,6 milliarder kroner.

Kontrakter Og Avtaler