Dnb Nor-kontrakt til Visma

Dnb Nor-kontrakt til Visma

Velger Vismas nettbaserte løsning for innkjøpsprosesser.

Dnb Nor velger Vismas nettbaserte løsning for effektivisering av sine operasjonelle innkjøpsprosesser i hele konsernet.

- Dette er en stor kontrakt for oss, sannsynligvis en av de største vi vil inngå for innkjøpsløsninger i år. Visma har ansvaret for å automatisere og forenkle bestillings- og oppfølgingsrutinene for Dnb Nors ikke-strategiske innkjøp, sier administrerende direktør i Visma Unique, Jan Ivar Borgersen.

Løsningen dekker hele den operasjonelle innkjøpsprosessen, fra behovet for en vare oppstår, til den er mottatt. Systemet automatiserer viktige rutiner som bestilling, kontering, ordresvar, registrering av varemottak og tilrettelegging for betaling.

- Alle medarbeidere i virksomheten kan logge seg på en nettløsning der de finner informasjon om leverandører og varer, og kan registrere sitt innkjøpsbehov raskt og enkelt. All registrering og saksbehandling utføres altså ute i virksomheten, der behovet oppstår. Innkjøpsløsningen sørger for bedre kontroll og kvalitet i innkjøpene, sier Borgersen.

Til å begynne med vil om lag 30 av Dnb Nors viktigste leverandører ligge i systemet. Målet er å utvide med 30 nye leverandører i året, og Visma vil bistå i dette arbeidet videre framover. Innkjøpsløsningen er nylig implementert hos Dnb Nor. Allerede etter 16 dager er det omsatt for 3,5 millioner kroner gjennom løsningen.

- Innkjøpsløsningen fra Visma skal fungere som en felles portal, der våre medarbeidere finner samlet informasjon om leverandører og varer som er godkjent fra sentralt hold. Med bedre oversikt og tilgjengelighet blir det enklere for alle å være lojale mot inngåtte avtaler, slik at vi kan utnytte våre leverandøravtaler bedre. I tillegg sparer hver enkelt medarbeider mye tid på at alt ligger samlet og tilrettelagt på ett sted, sier Nina Dalen Skaara, seksjonsleder i konsernanskaffelser for seksjon innkjøp og logistikk i Dnb Nor.

Kontrakter Og Avtaler