DNB vurderer Evry

DNB vurderer Evry

Sannsynligvis tilbake på stormaskindrift med ny intensjonsavtale.

DNB har inngått intensjonsavtale med Evry etter en global anbudskonkurranse om drift av bankens kjernesystemer på stormaskin.

Avtalen har en samlet kontraktsverdi på 900 millioner kroner for en periode på fem år, og er den største i sitt slag som er inngått i Norge på mange år. Det er forventet at en endelig avtale om stormaskin vil inngås i løpet av første kvartal 2014, og vil gjelde fra 1. april 2014.

- Evry blir en av to hovedleverandører av driftstjenester til DNB, og banken forblir en av Evrys største kunder, sier konsernsjef Terje Mjøs i Evry.

Den nye intensjonsavtalen gir en tilleggsverdi på 450 millioner kroner for Evry i forhold til tidligere børsmelding av 25.november 2013.