Drifter Norges ansikt utad

Drifter Norges ansikt utad

Innovasjon Norge og Objectware har undertegnet en avtale om forvaltning av Innovasjon Norges intra- og internettsider.

Avtalen har en varighet på to år, med opsjon om forlengelse på ett år av gangen, ut 2011. Rammeavtalens samlede omfang er vurdert til fem millioner kroner.

Objectware har siden 2003 vært samarbeidspartner med Innovasjon Norge og levert en rekke løsninger. Den nye rammeavtalen sikrer en enda tettere dialog om eksisterende løsninger og gir rom for et bredere og mer omfattende samarbeid mellom partene.

- Vi er svært glade for avtalen og takker for den tillit som er vist oss. Avtalen viser at Objectware fokuserer på langsiktig samarbeid og leverer hele spekteret fra rådgivning og implementering av innovative portalløsninger til forvaltning og drift, sier Leif Ludvigsen, administrerende direktør i Objectware.

Les om flere kontraktsinngåelser i Bransje