EDB-avtale til 170 millioner

EDB-avtale til 170 millioner

Ni sparebanker inngår en langsiktig avtale med EDB verdt 170 millioner kroner.

Ni norske sparebanker har inngått avtale med EDB om leveranse av løsninger og it-driftstjenester for bankenes virksomhet. Avtalen er en forlengelse av eksisterende avtaleforhold mellom EDB og bankene, og løper frem til utgangen av 2014. Samlet kontraktsverdi i perioden er på om lag 170 millioner kroner.

- Avtalen bekrefter EDBs sterke posisjon og konkurranseevne i det norske bank- og finansmarkedet. Vi ser på dette som en tillitserklæring og et bevis på at EDBs tilbud møter behovene denne type banker har for moderne og kostnadseffektive løsninger, sier direktør for bank og finans i EDB, Wiljar Nesse.

It-samarbeid

De ni sparebankene har inngått en felles samarbeidsavtale om innkjøp av it-tjenester, og det er Haugesund Sparebank som leder dette arbeidet på vegne av de ni bankene. I tillegg til Haugesund Sparebank er følgende banker en del av avtalen med EDB: Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Sauda Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Tingvoll Sparebank.

Samlet tilsvarer de ni sparebankene en størrelse på nivå med en større frittstående norsk sparebank, med om lag 110.000 kunder.

- Hos EDB har vi fått et langsiktig leverandørforhold som sikrer moderne løsninger til konkurransedyktige vilkår og som underbygger bankenes strategi om selvstendighet og effektiv drift, sier administrerende banksjef Knut Grinde Jacobsen i Haugesund Sparebank.

Kontrakter Og Avtaler