EDB-avtale til 500 millioner

EDB-avtale til 500 millioner

Leverer produktløsninger og driftstjenester til Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har inngått avtale med EDB om kjøp av produktløsninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Avtalen gjelder i fem år frem til utgangen av 2014. Samlet kontraktsverdi er på om lag 500 millioner kroner. EDB har i flere år vært bankens leverandør av disse tjenestene, og den nye avtalen viderefører dagens samarbeid.

- Sparebanken Vest er en svært viktig kunde og samarbeidspartner for EDB, og jeg er glad for den tilliten banken viser oss ved å videreføre dette samarbeidet i fem nye år. Vi skal gjøre vårt ytterste for at Sparebanken Vest også i årene fremover har solide og konkurransedyktige it-løsninger for sine kunder og ansatte, sier Wiljar Nesse, konserndirektør for Bank og Finans i EDB, i en børsmelding.

EDB og Sparebanken Vest ønsker å legge til rette for utstrakt samarbeid og samhandling gjennom avtaleperioden. Dette vil blant annet gi banken mulighet til å påvirke og ta i bruk EDBs nye og fremtidsrettede løsninger på et tidlig tidspunkt. Samtidig oppnår EDB nærhet i sitt utviklingsarbeid til bankens fremtidige behov knyttet til ulike brukere av bankens løsninger og tjenester, heter det i meldingen.

- I vårt valg av leverandør har vi lagt vekt på tilgang til en komplett løsningsportefølje, samt sikker og stabil drift. Vi skal videreutvikle samarbeidet mellom Sparebanken Vest og EDB, basert på åpenhet og tillit. Dette sikrer også Sparebanken Vest nødvendig fleksibilitet og "time to market", sier Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med en forvaltningskapital på 95 milliarder kroner. Bankens primære markedsområde er Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, med hovedkontor i Bergen. Banken har 250.000 kunder, 63 salgskontorer og 826 medarbeidere.

Kontrakter Og Avtaler