EDB-avtalen verdt flere hundre millioner for HP

EDB-avtalen verdt flere hundre millioner for HP

OPPDATERT: EDB standardiserer på HP med det som betegnes som en av de største programvareavtalene HP har inngått globalt.

HP har inngått en avtale med EDB Business Partner om leveranse av programvare med tilhørende support og tilknyttede konsulenttjenester. Avtalen er en av de største programvareavtalene HP har inngått globalt, ifølge selskapene.

- Dette er en svært omfattende avtale, hvor EDB ønsker å ta med store deler av vår programvareportefølje, og standardisere på det. Jeg kan ikke si noe mer om omfanget enn at dette dreier seg om flere hundre millioner kroner, sier Morten Meier, direktør for HPs programvaredivisjon i Norge, til Computerworld.

Avtalen har en varighet på fem år, og kan forlenges med ytterligere fem år.

- Programvaren skal brukes til ulike kunder EDB har, og det handler om såkalt BTO (Business Technology Optimation). Enkelt sagt benyttes det til å overvåke, automatisere og optimalisere it-leveranser. Det gir støtte til hvordan man håndterer it-prosjekter, prioriteringen av it-prosjekter og kvalitetssikring. Og ikke minst, å drifte it-applikasjonene, sier Meier.

ITIL

Avtalen betyr at HP i Norge prosentvis selger mer programvare enn selskapet gjør globalt, hvor 2,5 prosent av omsetningen genereres av programvaredivisjonen. I Norge sørger denne avtalen alene for at de ligger på det samme nivået.

- Jeg vet ikke helt hvorfor vi gjør det så bra i Norge. Dette er helt klart en del av konsolideringstrenden, hvor man ønsker færre leverandører. Vi har posisjonert oss gjennom oppkjøp, ikke med enkeltprodukter, men med en helhetlig portefølje. Det virker som et riktig strategisk valg, mener Meier.

Mye av prosessene er basert på ITIL eller deling av best praksis

Integrasjon med andre

Avtalen er gjort gjennom HP Norge, men gjelder EDBs virksomheter i hele Europa. Utenfor Europa, som i India, må EDB gjøre nye avtaler, men de kan også skje gjennom det norske kontoret.

- Vi ønsket å ha en enhetlig og standarisert platform for å dra synergieffekter, og for å effektvisere og integrere våre driftsløsninger, sier Helge L'orange, informasjonssjef i EDB.

Ifølge L'orange er et av grunnene for valg av HP at systemene la seg integrere med andres løsninger.

- Andre leverandører vi bruker vil merke en forskjell i bruk av deres produkter, men vi kan benytte oss av dem sammen med HP. Vi holder på å kartlegge i hvilken grad dette berører andre, sier han.