EDB banker inn Storebrand

EDB banker inn Storebrand

Storbrand Bank vil fortsette å være lukrativ kunde for EDB. Totalt utbetaler banken 100 millioner kroner.

Storebrand Bank har forlenget og utvidet avtalen med EDB Business Partner om levering av betalingsformidlingstjenester og bankdriftsløsninger til banken.

Avtalen går nå frem til januar 2014, og har en verdi på rundt 100 millioner kroner. EDB har allerede Storebrand Bank på kundelisten og leverer løsninger for betalingsformidling og programvaretjenester, samt it-driftstjeneste.

Ifølge en pressemelding fra selskapet betyr den nye kontrakten en forlengelse av kundeforholdet med med tre år, og den åpner også for utvidet leveranse av tjenester.

- Denne avtalen sikrer oss tilgang til fremtidsrettede og prosesseffektive verktøy, som i tillegg vår egen kompetanse er en forutsetning for vår videre vekst i det norske bankmarkedet, sier administrerende direktør Klaus Anders Nysteen i Storebrand Bank i meldingen.

EDB har de siste månedene hanket inn en rekke kontrakter med norske banken. Blant annet Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige har nylig takket ja til å beholde EDB de neste fem årene. Totalt håver EDB inn i underkant av milliarden på avtalene.

LES OGSÅ: EDB på bankraid