EDB Ergogroup mistet UDI-avtaler

EDB Ergogroup mistet UDI-avtaler

Capgemini, Computas og Visma Sirius skal levere nye kjernetjenester.

Capgemini, Computas og Visma Sirius har vunnet kontrakter med Utlendingsdirektoratet for opptil 55 millioner i året i inntil tre år. Kontraktene kan forlenges med opptil to nye år.

- Vi deler opp it-tjenestene våre for å oppfylle nye krav fra forvaltningen og brukerne. Grovt sett deler vi dem i tre, og lar én leverandør få ansvaret for hvert felt, sier Rebekka Gundhus, it-direktør i UDI, til Computerworld.

Moderne forvaltning

I denne grovinndelingen får Capgemini ansvaret for database- og tjenestelaget. Spesielt nye krav til enklere utveksling av data med andre deler av forvaltningen driver denne endringen.

Computas får forlenget sitt forhold til UDI, og skal ha ansvaret for drift og utvikling av de interne fagsystemene som saksbehandlerne bruker.

Visma Sirius vant delen som omfatter portaltjenester, søknader på nett og landdatabasen til utlendingeforvaltningen.

EDB Ergogroup ute

UDI har ansvaret for å utføre norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. It-systemene deres skal støtte en så effektiv, korrekt og hensynsfull innvandrings- og flykningepolitikk som mulig. Oppdelingen og fornyingen av tjenesteutvikling og -levering er en del av EFFEKT-programmet. Dette programmet har vært det overordnete endringsprosjektet siden 2008.

- UDI har fått bevilgninger for å videreføre dette programmet til og med 2012. Det er i dette treårsperspektivet at nye leverandører er på plass, sier Gundhus.

Gundhus oppgir at samlet kompetanse, balanse og hensyn til sunn konkurranse var elementer i valget av nye kontraktsparter. EDB Ergogroup mistet UDI som partner i denne kontraktsrunden.

Kontrakter Og Avtaler