EDB Ergogroup tar tilbake Oslo

EDB Ergogroup tar tilbake Oslo

Oslo kommune har valgt EDB Ergogroup som it-driftsleverandør - på tross av årelang konflikt.

Oslo kommune har valgt EDB Ergogroup som leverandør til drift av sin sentrale it-plattform, felles applikasjoner og utstyr for sine virksomheter. Avtalen løper over 3 år med opsjoner på inntil ytterligere 3 år, skriver EDB Ergogroup i en pressemelding.

Avtalen har en verdi på 287 millioner.

EDB Ergogroup skal ta ansvar for Oslo kommunes basisdrift, som omfatter drift av pc, skrivere, utstyr som smart-telefoner og ip-telefoni. Avtalen omfatter drift av basis programvare, drift av sentrale applikasjoner og servere, sikkerhetsløsninger og sonedrift for sikkerhet og integrasjonsløsninger for driften, heter det videre i meldingen.

Mye konflikt

Så sent som i sommer inngikk EDB Ergogroup og Oslo kommune forlik i forbindelse med tvisten mellom kommunen og tidligere EDB Business Partner knyttet til en avtale om applikasjonsdrift fra 2006.

Forliket innebar at partene trekker søksmålene og at det er ikke noe økonomisk utestående mellom partene.

Stridens kjerne var en driftsavtale EDB inngikk med Oslo kommune i 2006 i forbindelse med kommunens it-reform. Etter store overskridelser meldte Computerworld i 2008 at avtalen verdt 100 millioner kroner ble oppsagt, og EDB kastet ut av kommunen.

Les også: Forlik mellom Oslo kommune og EDB

Venner igjen

- EDB Ergogroup sitt tilbud inneholder konkurransedyktige driftskostnader, timekostnader på konsulenttjenester, samt rimeligere etableringsprosjekt sammenlignet med de andre tilbudene, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har i arbeidet med it-anbudet lagt stor vekt på kvalitet i tillegg til pris.

Oslo kommune har gjennomført anskaffelsen som konkurranse med forhandling etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og klagefristen utløper 13. februar 2012.

Får hele butikken

Gjennom avtalen går Oslo kommune fra åtte driftsleverandører til én.

- Dette vil gi en mer helhetlig og kostnadseffektiv drift, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten.

- Gjennom avtalen forsterker og videreutvikler EDB Ergogroup løsninger til offentlig sektor. Oslo kommune etablerer nå en løsning som sikrer oppdaterte plattformer for brukerne i kombinasjon med trygge sentrale it-løsninger. EDB Ergogroup er glad for at vi har fått tillitt fra Oslo kommune og vil ta i bruk hele vårt leveranseapparat for å sikre gode leveranser til Oslo kommune, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB Ergogroup i meldingen.

Kontrakter Og Avtaler