EDB på bankraid

EDB på bankraid

Fornyet fire bankavtaler på rappen for 800 millioner kroner.

Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige har nylig takket ja til å beholde EDB de neste fem årene. Totalt håver EDB inn 800 millioner på avtalene.

- Vi er svært glade for å kunne videreføre det gode samarbeidet, sier Endre Rangnes, konsernsjef EDB, i en børsmelding.

Avtalen innebærer en fornyelse av løsninger for drift av bankenes elektroniske tjenester. Nye elementer i avtalen er kunde- og saksbehandlingsverktøy.

Totalt er avtalen rundt 650 millioner kroner høyere enn forrige gang, blant annet på grunn av dette.

Selvstendige avtaler

De fire bankene har fått avtalen gjennom et innkjøpssamarbeid som har resultert i forskjellige, selvstendige kontrakter.

- I valget av leverandør har vi lagt stor vekt på stabilitet og kvalitet i løsningene. Det er avgjørende for oss å kunne tilby våre kunder og ansatte effektive, brukervennlige og fremtidsrettede verktøy, noe EDB har kunnet tilby oss, sier Arvid Andenæs, adm. direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Avtalen ruller fra 1. april i år til 31. mars 2014.