EDB samordner Sparebank 1

EDB samordner Sparebank 1

Sparebank 1 skal kjøpe EDBs Infobank-tjenester i fem år.

EDB Business Partner skal levere Infobank-løsning til Sparebank 1. Infobank fra EDB er en tjeneste som knytter sammen en rekke offentlige og privateide informasjonstjenester. Disse tjenestene blir tilbudt til kundene i ett grensesnitt.

Sparebank 1-alliansen skal kjøpe tjenesten over de neste fem årene fra EDB. Verdien av avtalen er beregnet til 60 millioner kroner.

Leveransen inkluderer blant annet tilgang til enhets- og foretaksregisteret, eiendomsregisteret og løsøreregisteret. Brukere får tilgang til søk gjennom én online portal.