EDB og Telenor utvider med St. Olavs

EDB og Telenor utvider med St. Olavs

Telenor og EDB får 160 millioner for å drifte it-infrastrukturen i St. Olavs Hospital i Trondheim de neste fire årene..

Helse Midt-Norge ved St. Olavs Hospital i Trondheim har inngått avtale med Telenor og EDB om drift av it-infrastruktur i det nye universitetssykehuset. Avtalen løper frem til juni 2012 og er en forlengelse og utvidelse av dagens avtale. Samlet verdi av avtalen i kontraktsperioden er om lag 160 millioner kroner.

- Ved St. Olav driver vi i dag et av verdens mest moderne sykehus der it spiller en viktig rolle i den daglige driften. Vi har allerede gode erfaringer med Telenor og EDB som leverandører, og den nye avtalen sikrer nå videre stabil og profesjonell it-drift i flere år fremover, sier IKT-leder Trond Grimstad ved St. Olavs hospital.

Sentral it-drift

Avtalen innebærer at Telenor og EDB har ansvaret for sentral it-drift i det nye universitetssykehuset, herunder blant annet tjenestene ip-telefoni, alarmering/signalisering og AV-signaler og autentisering. Dette er løst på et felles nettverk og i en sentral serverpark, og det er lagt stor vekt på å skape fremtidsrettede løsninger for sykehuset.

- Samarbeidet med St. Olavs Hospital er både markedsmessig og strategisk av stor betydning for EDB. Gjennom denne avtalen bygger vi enda sterkere kompetanse på leveranser til helsesektoren. På samme måte som St. Olav, tror vi også andre sykehus har mye å hente ved å effektivisere driften gjennom outsourcing, sier Thorolf Thorstensen, konserndirektør IT Drift i EDB.

Kontrakter Og Avtaler