Ementor-avtale med Hordaland fylke

Ementor-avtale med Hordaland fylke

Ementor har fått en rammeavtale med Hordaland Fylkeskommune på levering av elev-pc-er til førsteklassinger ved alle videregående skoler i fylket.

Avtalen har estimert verdi på 25-30 millioner kroner det første året, med mulighet for forlengelse i tre år.

Avtalen er vunnet i hard konkurranse med andre tilbydere, og viderefører det gode samarbeidet Ementor og HFK har hatt de siste årene, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: - Prispress svekker offentlig it-kompetanse

Ementor har sammen med HFK tidligere gjennomført utrulling av ny trådløs infrastruktur på alle videregående skoler, som innbefattet leveranse og installasjon av Cisco-utstyr og oppgradering til ny AD-struktur på skolene. HFK har IKT-ansvar for 46 videregående skoler pluss underbrukere av disse.

Første leveranse i den nye avtalen skal skje ved skolestart medio august, og innbefatter levering av 6000-7000 bærbare pc-er og tjenester fra Ementors logistikksenter i Växjø, Sverige.

- Etablering av elev-pc løsningen er en av forutsetningene for å kunne følge opp Kunnskapsløftet i de videregående skolene i Hordaland. For å lykkes med dette trenger vi gode samarbeidspartnere. Ementor har tilbudt en meget god løsning, både for HFK som kunde og for elevene som brukere, sier Svein Åge Nottveit, it-sjef, Hordaland Fylkeskommune.

Les flere kontraktsaker i Bransje