Energiavtale til Cegal

Energiavtale til Cegal

Bayerngas har valgt Cegal som partner for driftsløsninger i Norge.

Olje- og gasselskapet Bayerngas Norge har inngått driftsavtale med Cegal. Avtalen har en varighet på fem år, med mulighet for inntil to års opsjon om forlengelse. Verdien ligger omlag 100 millioner kroner, om man inkluderer opsjons-årene.

Dette er en av de større avtalene Cegal har inngått, og den største i Oslo-regionen.

- Vi har gjennom år bygget opp et av de fremste it-drifts- og kompetansemiljøene for petroleumsindustrien i Stavanger. Nå er vi i ferd med å bygge opp et lignende miljø i Oslo, slik at vi har nærhet til de selskapene som har hovedbasen sin der, sier Svein Torgersen, administrerende direktør i Cegal i en pressemelding.

Under den nye avtalen vil Cegal ha driftsansvaret for over 100 applikasjoner, og en viktig faktor for Bayerngas skal være at Cegal har en overordnet forståelse for det petro-tekniske fagområdet, ifølge Hilde Boysen, økonomidirektør i Bayerngas.

- Våre forventninger til Cegal er en partner som gir oss et stabilt driftsmiljø, er en proaktiv samarbeidspartner og etablerer gode samarbeidsformer med våre tredjepartsleverandører for å oppnå optimal utnyttelse av vår applikasjonsportefølje, sier Boysen.

Cegal vokser

Cegal har økt antall medarbeidere fra 125 til 195 medarbeidere i løpet av det siste året, og omsetningen har økt fra 190 til godt over 300 millioner kroner.?

Ifølge selskapet skyldes veksten økt satsing på kompetanse innen olje- og gassindustrien.

- I 2011 fikk vi inn Norvestor som majoritetseier. Det har styrket oss på forretningsutvikling, og ytterligere skjerpet vårt fokus inn mot å være den ledende aktøren innenfor it-outsourcing for olje og gass-sektoren. Det gjør at vi kan skalere virksomheten og samtidig beholde den høye kvaliteten på våre tjenester. Noe etableringen i Oslo viser. Nå ser vi på etablering i flere av de viktigste sektor-sentraene i Europa, avslutter Torgersen.?