Ergo fortsetter å drifte Bautas

Ergo fortsetter å drifte Bautas

Maskin- og utstyrsutleieren har fornyet sin driftsavtale med Ergogroup.

Norges største aktør innen utleie av maskiner og utstyr, Bautas, har fornyet sin driftsavtale med Ergogroup. Avtalen går over tre år, har en verdi på drøyt 22 millioner kroner og omfatter drift av alle it-tjenester, inkludert kommunikasjon, alle applikasjoner og erp-systemer.

- Avtalen er helt vesentlig for Bautas i forhold til å kunne ha et langsiktig og strategisk fokus, i motsetning til å kun jobbe driftsorientert. Den har også stor innvirkning på hvordan it-organisasjonen internt i Bautas er bemannet. Samtidig har vi beregnet en stor økonomisk gevinst ved å outsource all IT-drift til Ergogroup, sier it-sjef Christian Børresen i Bautas i en pressemelding.

Den nye driftsløsningen skal tas i bruk av omtrent 400 ansatte fordelt på 40 lokasjoner i Norge, fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

- Ergogroup er opptatt av å ha langvarige kunderelasjoner og Bautas er et godt eksempel i så måte. Det gleder oss at de har gitt oss fornyet tillit som deres komplette driftsleverandør. Vi skal sørge for at Bautas får dekket sitt behov for skalérbare og helhetlige driftsløsninger og at de får utnyttet sitt potensiale og hentet ut forventede økonomiske gevinster, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup i pressemeldingen.

Det gleder oss at de har gitt oss fornyet tillit som deres komplette driftsleverandør. Vi skal sørge for at Bautas får dekket sitt behov for skalérbare og helhetlige driftsløsninger og at de får utnyttet sitt potensiale og hentet ut forventede økonomiske gevinster, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup i pressemeldingen.