Ergogroup med maritim avtale

Ergogroup med maritim avtale

Ergogroup skal levere ehandelstjenester til Wilhelmsen Ships Service.

Wilhelmsen Ships Service har signert en kontrakt med Ergogroup som sin langsiktige samarbeidspartner for leveranse av ehandelstjenester. Avtalen er femårig og har en verdi på 40 millioner kroner.

Dermed overtar Ergogroup Wilhelmsen Ships Services eksisterende ehandelsplattform Marine Transaction Services (MTS), som er spesielt tilrettelagt for maritim industri. Plattformen benyttes i ulike deler av kjøpsprosessen, som forespørsler, ordrebehandling og fakturering.

Plattformen brukes i dag av mer enn 50 rederier og 2000 leverandører. Fremover er det Ergogroup som vil stå for markedsføring og salg av tjenestene på samt drift, support, vedlikehold og videreutvikling av plattformen. Tjenesten skal markedsføres under navnet Marinelink i partnerskap med Wilhelmsen Ships Service til det globale shipping markedet.

Åpner muligheter

Utgangspunktet for avtalen er at Wilhelmsen Ships Service ser et behov i den maritime bransjen for en mer generisk løsning som gir økonomiske og operasjonelle fordeler for rederier og leverandører.

Ergogroup har i dag 8 500 kunder på sin eksisterende ehandels- og meldingsplattform. Avtalen med Wilhelmsen Ships Service gir en betydelig økning i volum, samtidig som den åpner nye muligheter i det verdensomspennende shippingmarkedet.

- Ergogroup har i dag en sterk posisjon som leverandør av meldingstjenester til en rekke nordiske virksomheter fra vår moderne eHandelsplattform. Denne avtalen gir oss både et internasjonalt nedslagfelt, større transaksjonsvolum og et betydelig potensial for å utvide tjenestetilbudet til shippingmarkedet med flere verdiøkende tjenester, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.