Ergogroup sikrer seg landets rikeste kommune

Ergogroup sikrer seg landets rikeste kommune

Bærum kommune har inngått avtale med ErgoGroup om nytt lønns- og personalsystem.

Den nye løsningen skal være i bruk fra januar 2011 og avtalen har en forventet verdi på 23 millioner over fem år.

Bærum kommunes nye løsning er basert på Ergogroups løsningsportefølje for offentlig sektor. Denne porteføljen består av programvare fra flere leverandører, satt sammen til en ferdig, integrert løsning av ErgoGroup. Løsningen består av programvare for lønn & personal fra Agresso, programvare for rekruttering fra WebCruiter og for kompetanse fra Dossier. 

Avtalen omfatter all programvare, implementering i henhold til Bærum Kommunes strategi for informasjonsarkitektur, konsulentbistand og opplæring. Løsningen skal være i drift i januar 2011, og vil driftes av Bærum kommune selv. Avtalen vil bli levert i henhold til en tjenesteorientert arkitektur.