Evry lander storkontrakt

Evry lander storkontrakt

Skal levere og drifte Storebrands nye it-plattform i kontrakt verdt 325 millioner kroner.

Evry og Storebrand har inngått avtale om drifting og modernisering av ny plattform for Storebrand konsernets it-løsninger. Avtalen løper til 31.12 2018 og kontrakten har en verdi på om lag 325 millioner kroner, pluss muligheter for ytterligere to års opsjon. Leveransene omfatter Storebrands virksomheter i både Norge og Sverige.

Nytt driftskonsept

Avtalen innebærer at Evry får jobben med å levere et bredt spekter av it-tjenester basert på det nye, industrialiserte og automatiserte driftskonseptet Future Proof IT Operations. Leveransene omfatter infrastrukturtjenester innenfor applikasjonsdrift, serverdrift, WAN, stormaskin og desktop tjenester til om lag 2.000 ansatte i Storebrand konsernet i Norge og Sverige. Evry skal også gjennomføre en migrering fra dagens driftsplattform over på det nye driftskonseptet.

Målsetningen er å gjøre Storebrands applikasjoner og tjenester tilgjengelige på 24/7-basis for alle brukere.

- Avtalen med Evry gjør at Storebrand får en fremtidsrettet driftsplattform med vekt på sikkerhet og stor grad av selvbetjening. Dette gir Storebrand en effektiv og fleksibilitet infrastruktur og gjør oss godt rustet til å møte de behov som våre kunder og ansatte har til effektive it-systemer, sier konserndirektør Heidi Skaaret i Storebrand.