Fara til Nordland

Fara til Nordland

Fara skal levere billetteringsløsninger til 400 busser og hurtigbåter i Nordland.

Nordland Fylkeskommune har etter en anbudskonkurranse valgt å installere elektroniske billetteringsløsninger fra Fara AS i fylkets 400 busser og hurtigbåter. Avtalen har en verdi på 21,2 millioner kroner inkl moms og prosjektet skal leveres gjennom 2008, skriver selskapet i en børsmelding.

Fire selskaper, hvorav to utenlandske virksomheter, deltok i anbudskonkurransen. I tillegg til selve billetteringssystemet har fylkeskommunen undertegnet en opsjon for at Fara kan påta seg ansvar knyttet til sikkerhet og vedlikehold av systemene.

Fra før har Fara levert sin nye løsning til kollektivtrafikken i fylkene Rogaland, Hedmark og Oppland, Troms, samt skrevet kontrakt med fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

- Vi er meget fornøyd med at vi får anledning til å levere våre løsninger til kollektivtrafikken i Nordland. På tross av vår korte historie har Fara tatt en toneangivende posisjon i det norske markedet, og de mange avtalene inspirerer oss alle til fortsatt levere moderne kvalitetsløsninger, sier konsituert konsernsjef Ørjan Kirkefjord i børsmeldingen.

Kontrakter Og Avtaler