Fest for Q-Free i Thailand

Fest for Q-Free i Thailand

Q-Free har sikret seg en kontrakt til 80 millioner kroner for levering av manuelle og elektroniske tollsystemer i Bankok.

Kontrakten omfatter veikantsystemer for 144 kjørefelt til seks ulike tollstasjoner syd for Bangkok sentrum og 70 000 kjøretøybrikker. Leveransen starter i oktober 2007 og skal leveres i løpet av en 16 måneders periode. Kontrakten er Q-Frees største i Asia noensinne.

– En viktig milepæl og et gjennombrudd. Bangkok-kontrakten er et viktig element i utviklingen av selskapets posisjon som internasjonal aktør samt at kontrakten vil bety mye for vår posisjon i Asia spesielt. Thailand er et svært viktig marked å få et gjennombrudd i, - potensialet videre er stort sier konsernsjef Øyvind Isaksen i Q-Free i en pressemelding.

Q-Free er underleverandør i prosjektet og avtalen er inngått med et ”joint venture” (JV) mellom Ch. Karnchang Public Company Limited og Loxley Public Company Ltd, (CKLX), som står for gjennomføringen av totalprosjektet.

Sluttkunden er Expressway Thailand Authority (ETA), et statseid selskap under det thailandske transportdepartementet. Kontraktens totalverdi for JVet er på omkring 500 millioner kroner.

Arbeidet på kontrakten settes i gang allerede i løpet av oktober og skal være sluttført innen 16 måneder. Prosjektet er starten på en total oppgradering av alle tollsystemer i Bangkok, og utgjør ca. 10 prosent av potensialet for fremtidige prosjekter. Nye anbudsforespørsler er forventet annonsert allerede i oktober 2007.

De nye systemene vil også skape et brikkebehov utover denne leveransen. I dag er det ca. 3 millioner kjøretøy i stor-Bangkok området. Dette er leveranser som Q-Free vil være med å konkurrere om.

Kontrakter Og Avtaler