Forlenger forskningsavtale

Forlenger forskningsavtale

Ipnett skal bygge ut og oppgradere Nordunets kjernenett.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Ipnett Carrier Networks har inngått en avtale om utbygging og oppgradering av Nordunets ip-kjernenett. Nordunet er et internasjonalt samarbeid mellom nordiske nasjonale nettverk for forskning og utdanning.

verdi Nordunet en for innebærer og har samtidig i i 40 utvide kapasiteten en og euro. nåværende T-640, en har kjernenettet, på og å For Kontrakten Juniper millioner omfatter fra oppgradering klargjør 100 Gb/s. kontrakten Nordunet en og Gb/s service- 3,5 femårig til Networks oppgradering supportavtale investert

av gjennom forlenges anbudsrunde verden. de har regi resten knytter sammen Ipnett Nordunet binder … og nå mot avtalen samarbeidet i Nettverket offentlig akademiske og forskningsnettene 2003, disse nordiske med siden ulike opp en

Kontrakter Og Avtaler