Forlenger forskningsavtale

Forlenger forskningsavtale

Ipnett skal bygge ut og oppgradere Nordunets kjernenett.

Ipnett Carrier Networks har inngått en avtale om utbygging og oppgradering av Nordunets ip-kjernenett. Nordunet er et internasjonalt samarbeid mellom nordiske nasjonale nettverk for forskning og utdanning.

Kontrakten omfatter en femårig service- og supportavtale og har en verdi på 3,5 millioner euro. For å utvide kapasiteten har Nordunet investert i en oppgradering fra nåværende Juniper Networks T-640, og kontrakten innebærer en oppgradering til 40 Gb/s i kjernenettet, og klargjør samtidig Nordunet for 100 Gb/s.

Nettverket binder sammen de ulike nordiske akademiske forskningsnettene og knytter disse opp mot resten av verden. Ipnett har samarbeidet med Nordunet siden 2003, og avtalen forlenges nå gjennom en offentlig anbudsrunde i regi av EU.

- Denne kontrakten er et resultat av fokusert og dedikert arbeid mot markedet for operatører, tjenestetilbydere og forskning og utdanning i den nordiske regionen, sier Fredric Wallsten, salgsdirektør i IPnett Carrier Networks i en pressemelding.

Det nye kjernenettet forventes å være i drift i løpet av tredje kvartal 2009.