Forlenger forskningsavtale

Forlenger forskningsavtale

Ipnett skal bygge ut og oppgradere Nordunets kjernenett.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Ipnett Carrier Networks har inngått en avtale om utbygging og oppgradering av Nordunets ip-kjernenett. Nordunet er et internasjonalt samarbeid mellom nordiske nasjonale nettverk for forskning og utdanning.

i millioner Gb/s. omfatter for kjernenettet, og og til femårig nåværende har har en 3,5 og samtidig å en oppgradering supportavtale 100 service- en en Nordunet fra For euro. Networks Kontrakten 40 Nordunet innebærer i på verdi investert oppgradering klargjør T-640, Gb/s utvide Juniper og kapasiteten kontrakten

ulike av nordiske disse i forlenges Nordunet sammen og med Ipnett en 2003, offentlig mot resten og regi samarbeidet nå har knytter siden gjennom binder Nettverket opp anbudsrunde akademiske … avtalen de forskningsnettene verden.