Forlenger med CGI

Forlenger med CGI

Domstoladministrasjonens driftsavtale med CGI er forlenget til 2016.

CGI (tidligere Logica) har fått forlenget kontrakten med domstoladministrasjonen om drift av it-plattform, inkludert datahall, datalagring, serverdrift, applikasjonsdrift, telekom og brukerstøtte.

Domstolenes it-plattform brukes av rundt 2000 ansatte fordelt på 100 domstoler rundt om i landet, og forlengelsen av avtalen gjelder til 2016.

- Vi har valgt å forlenge avtalen med bakgrunn i at driftssituasjonen for domstolene er stabil og god. Den underliggende it-plattformen er modernisert, hvilket gir oss et godt grunnlag for fremtiden, sier Olav Berg Aasen, it-direktør i Domstoladministrasjonen.

CGI og domstolene har nemlig oppgradert it-plattformen, og det skal ha vært et krevende arbeid å samkjøre nye og eksisterende løsninger i rigget. Men nå er ting på plass, og partene er fornøyde.

- Nå er det svært gledelig å se at plattformen fungerer godt og at Domstoladministrasjonen har valgt å forlenge driftsavtalen, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i CGI i Norge.

Kontrakter Og Avtaler