Fornyer med Proact

Fornyer med Proact

Selskapet leverer to nye lagringsservere fra Netapp til Adresseavisen.

Lagringsselskapet Proact leverer, drifter og vedlikeholder to nye Netapp-servere til Adresseavisen.

Verdien ligger på seks millioner kroner, og det nye utstyret skal erstatte den eksisterende syv år gamle Netapp-løsningen. Den nye leveransen inkluderer to Netapp FAS 8040 med redundans og 400 TB lagringskapasitet.

Proact ble gjenvalgt som Adresseavisens lagringsleverandør etter en omfattende anbudsrunde.

- Det er naturligvis en glede at lojale kunder fornyer avtaler, og våre svært dyktige kolleger på Trondheimskontoret viser igjen at vi har et godt rykte i Midt-Norge, sier fungerende admnistrerende direktør Thomas Kronen i Proact i en pressemelding.

Kontrakter Og Avtaler