Forskning i skyen

Forskning i skyen

Ipnett har vunnet avtale om nordisk skyløsning for Nordunet.

Nordunet, et samarbeid mellom de fem nordiske forsknings- og utdanningsnettverkene Delc (Danmark), Funet (Finland), Rhnet (Island), Uninett (Norge og Sunet (Sverige), har inngått kontrakt med Ipnett om ny og felles skytjeneste for sikker lagring og deling av informasjon.

Virtuelle maskiner, lagring, back-up og arkivering blir håndtert lokalt innen hvert land, slik at universitetene kan operere innenfor nasjonale retningslinjer for personvern og datalagring. Alle data lagres dermed lokalt, og tjenesten leveres via en Community Cloud, driftet og støttet av Ipnett.

Tjenesten er forøvrig den første av sitt slag i Norden.

- I en tid der skytjenester øker voldsomt, ser vi at det åpner seg et marked for tjenester som tilbyr lokal skjerming og lagring av data. Med denne tjenesten kan universitetene samarbeide på tvers av landegrenser, samtidig som informasjonen ivaretas ved at data lagres og håndteres lokalt, sier administrerende direktør Marius Brekke i Ipnett i en melding.

Løsningen skal også kunne integreres med universitetenes tilgangssystemer slik at brukerne enkelt kan benytte tjenestene.

- Ipnett presenterte en løsning som møtte våre strenge krav til sikkerhet og fleksibilitet basert på åpne standarder. Vi er imponerte over Ipnett sin robuste og konkurransedyktige løsning, og vi ser frem til å kunne tilby denne tjenesten til alle våre medlemmer, sier Jørgen Quist hos Nordunet.

Avtalen Nordunet har signert skal tilbys alle medlemsorganisasjoner, men det er riktignok opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan de skal utnytte løsningen.

Plattformen er basert på Openstack og Juniper Contrail Software Defined Networking (SDN). Løsningen bygges på ikke-proprietære systemer, og inkluderer teknologi fra Ipnett-partnere som Juniper Networks, EMC, IBM, Redhat og Supermicro i tillegg til økosystemet fra Openstack Community.

Kontrakter Og Avtaler